Aksjeklubben
i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF Oslo avdeling).

Aksjeklubben i NIF Oslo avdeling avsluttet 31.12.1997 sin tredje runde à 3 år. Klubben er ment å være et opplæringstilbud til NIF-medlemmer omkring aksjehandel. Opplæringen er etter prinsippet - hands on. Det betyr at klubben fysisk handler aksjer på hvert av de 10 møtene man har per år.

Klubben som nå ble avsluttet har gått siden 1.1.1995. Hver deltaker la inn kr.10.000,- i klubbens handlekasse ved starten og deretter kr.500,- ved hvert møte (til sammen kr. 25.000,-). Klubben har så investert midlene, hatt besøk av analytikere, meglere og selv besøkt interessante steder som meglerhus og børs.

Verdien av medlemmenes innsats økte i denne 3-års perioden til ca. kr. 65.000 - hvilket må sies å være akseptabelt samme hva man måler det mot. Miljøet i klubben har vært fantastisk godt i alle de 9 årene den har eksistert.

Ny runde i aksjeklubben.

Den fjerde 3-års runden startet den 7.januar 1998. På bakgrunn av den store interessen for aksjehandel har vi utvidet tilbudet ytterligere slik at Klubben nå består av hele tre aksjeklubber – som alle nesten er fulltegnet for den nye runden. Men er du interessert må du bare komme å besøke oss på et av våre møter. Aksjeklubbene har møter regelmessig de tre første onsdagene i måneden kl. 17:00 - se for øvrig NIF’s møteprogram for tidspunkter.

Opplysninger om klubben og vedtekter kan du få ved henvendelse til sekretariatet i NIF Oslo avdeling.

Hilsen aksjeklubben


 

Ps. Eikeri startet den første aksjeklubben i 1989 i regi av NIF-Oslo avdeling og har siden hatt ansvaret for driften. Tilbudet har vært populært og omfatter nå tre aksjeklubber der medlemmene kan lære om investeringer i aksjer og få hjelp til å gjøre egne kjøp og salg.