Danser du med kunden?

Hvis du har et bredt produktspekter av kvalitetsprodukter, teknologisk avanserte, tilbyr skikkelig verdi i forhold til prisen, gir brukerservice og den beste produktgarantien i bransjen, hva mer kan dine kunder ønske seg?

Jo, rask og forståelsesfull informasjon omkring leveringer, og leveringer av produktet når og hvor de trenger det. Dette er de siste bitene i puslespillet.

Kunde og leverandør

Vi skal se på et bedriftseksempel der vi vil oppleve at selv i disse teknologisk avanserte tider, er det fremdeles de små ting, de trivielle sådanne, som er utslagsgivende når det gjelder kundetilfredshet. Å drive forretning er som å danse - det burde være en behagelig opplevelse for begge parter.

Kunden

Bedriften Lansing Linde i England er en vel etablert bedrift med flere produksjonssteder og toneangivende i sin bransje. Den produserer løfteutstyr - fra elektronisk styrte hydrauliske arbeidsplattformer til heisekraner. De fremstiller selv elektronikken og utfører både lett og tung maskinering av produktene før monteringen.

Lansing har også en bred leverandørbase av oppvakte og vitale underleverandører - som de ser på som en integrert del av sin forretning. Mange av hovedleverandørene har vært forretningspartnere med Lansing i mange år. CMP Batterier, som vi skal se spesielt på, har vært leverandør i over 30 år. Lansing vil ikke hevde at de aldri har hatt fiendtlige holdninger til sine leverandører. Som hos mange andre, har deres fremgangsmåter endret seg gjennom årene. Noen av teknikkene som nå forklares som del av JIT-filosofien, har de praktisert i mange år - noen i over 20 år! 

Partnerskap

Gjennom partnerskapsarrangementer forsøker Lansing å gi sine leverandører en forståelse av "The suppy chain". Forsyningskjeden eller materialstrømmen som vi kaller den, bruker Lansing som et holdepunkt for å forklare leverandørene på en forståelig måte at de er nødt til å stille sine krav til dem. Leverandørene gis anledning til å gjøre sine foranstaltninger for å møte Lansings behov.

Kravene som stilles til leverandørene kan fra tid til annen synes "urimelige", sett i lys av hva man tidligere krevet - eller unnlot å kreve. Produsentene og deres leverandører er avhengig av hverandre, og mens Lansing skreddersyr sine arrangementer med leverandørene efter praktiske, realistiske og høyst individualistiske linjer, vedlikeholdes perspektivet om partnerskap. Som kunde er Lansing stadig mer krevende:

- Levering til rett tid, hver gang

- Defektfrie produkter

- Containerorientering (ikke emballering)

- Ofte, og levering ved montasjelinjen

- Prisreduksjon hvert år

Ja, Lansing fører an til tonene! 

Leverandøren

CMP Batterier er en av Lansings hovedleverandører. Selv med beliggenhet over 300 km fra gaffeltruckfabrikken til Lansing, leverer CMP over 1.000 produktvarianter av batterier og ladere til:

- Minimale ledetider

- Til mange destinasjoner

- Flere ganger daglig

- Med et smil!

Tilbake til vår danseanalogi. Når du går ut på gulvet med din kunde, blir fornøyelsen for begge påvirket av orkesteret og dets dirigent - din prestasjon må imidlertid være god nok til å få kunden til å glemme dem begge!

Hvis vi stikker fingeren i jorden, hva er det CMP tilbyr sine kunder?

- Anvendt teknikk

- Bredt produktspekter

- Høy kvalitet

- Avansert teknologi

- Verdi for pengene

- Super driftsservice

- Pålitelighet

Men vi lever i en konkurranseutsatt verden, og vi forsøker stadig å skaffe oss ekstra fortrinn. Så vi:

- Utvikler produktene

- Gir bedre garantier

- etc.

Når det gjelder produksjon og logistikk, forsøker vi å oppnå og vedlikeholde:

- Høy kvalitet i produksjonen

- Produktivitet og kostnadseffektivitet

- Hurtig levering av deler til servicesiden

- Ekspanderende produktbredde

- etc.

Men alt dette er rettet inn mot å få andre bedrifter til å ønske å gjøre forretninger med deg. La oss anta at du er heldig og får en kunde interessert i det du har å by på - hva er det verste du kan gjøre nå?

- Gjøre det vanskelig for dem å få tak i produktet.

Med andre ord - du har overtalt noen til å bli din dansepartner, for så å gjøre livet utrivelig for vedkommende ved å tråkke henne på tærne og sparke henne på skinnleggen.

Det er i kunnskapen om leveringsinnfrielsen at produksjons- og logistikkgutta virkelig kan vise hva de kan. Alt de trenger å trygge er at hver kunde får nøyaktig:

- Hva han ønsker

- Hvor han ønsker det

- Når han ønsker det

Men det er ikke alt. Gutta må sørge for hurtig informasjon om enhver ordre på en forståelsesfull og effektiv måte. Lyder enkelt!?

CMP Batterier forsto dette for omtrent 10 år tilbake. "Vi har alltid nydt et godt omdømme m.h.t. produktivitet og pålitelighet, og har tradisjonelt tilbudt batterier med leveringstider varierende fra 6 til 12 uker - alt avhengig av hvilken type".

Vel, dansen er ikke over ennå. Neste gang vil vi se hvordan CMP forsøkte seg frem for å finne rytmen med kunden.  

 Klikk her for del II