VINN/VINN kvalitet

Bare nylig har man begynt å forstå at kvalitet ikke er en kostnad, men tvert imot har et besparelsespotensiale i seg. Men alle er villige til å betale mer for et kvalitetsprodukt - selv om det koster mindre å fremstille.

Jeg er stadig forundret over at folk ikke kan fatte at det går an å produsere kvalitetsprodukter billigere enn de samme produktene med dårligere kvalitet. Det er først når man arbeider med kvalitet på en riktig måte at dette blir det jeg vil kalle for VINN/VINN kvalitet. 

ISO-9000 er ikke nok.

Mange tror at de arbeider riktig med kvalitet når de anvender en av "ISO-9000" standardene. Dessverre er det ingen sammenheng mellom ISO-standardene og bedre kvalitet pr. innsatskrone. Skaffer man seg et ISO-9000 system har man helt sikkert fått en ekstra kostnad. Systemet kan, om det brukes riktig, sikre at produktene og tjenestene blir fremstilt som foreskrevet, men hverken kvaliteten eller prisen er sikret å bli bedre. VINN/VINN kvalitet betyr produkter med kundedefinert kvalitet og som det stadig blir billigere å fremstille.

Jeg vil forsøke å illustrere hva jeg mener gjennom et eksempel hentet fra et bedriftsbesøk hos TINUK Ltd som ligger i Washington i nordøst England. Bedriften er en av underleverandørene til bilfabrikkanten Nissan Motor Manufacturing i England. 

Nissans utvalgte leverandør.

Da Nissan Motor Manufacturing etablerte seg i England valgte de efterhvert lokale underleverandører. TINUK Ltd ble valgt til å produsere deler av eksosanlegget til Nissanbilene.

Kriteriene for valget var ledelsens renommé i markedet og villighet til å inngå i et forpliktende JIT-partnerskap, demonstrert pålitelighet vedrørende levering, evnen til å levere god kvalitet, et fornuftig prisleie for produktene, samt et egnet produksjonsapparat.

TINUK leverte eksosrør til de forskjellige Nissanmodellene. Rørene, påmontert braketter for å festes til understellet, ble så sendt til en annen underleverandør for montasje av lydpotter og derefter videre til Nissan for ferdigmontering på bilene.

Ledelsen og personalet i TINUK Ltd var fornøyd med den langsiktige avtalen og Nissans spesifikasjoner ble fulgt for produktene. 

Kvalitetssvikt.

Men så skjedde det efter 4 måneder at TINUK Ltd fikk tilbakemelding om at 3 eksosanlegg ikke hadde latt seg montere på bilene - p.g.a. at brakettene for festene var plassert feil. Samtidig kom det spørsmål fra Nissan om hvordan de hadde tenkt å løse problemet.

Ledelsen i TINUK svarte at det var første gang dette hadde skjedd siden de hadde startet leveringene til Nissan og at det var et ubetydelig problem som neppe kom til å gjenta seg.

Neste dag kom det en delegasjon på 5 personer fra Nissan for å se på produksjonen og snakke med ledelsen om saken. Da skjønte ledelsen i TINUK at Nissan så alvorlig på denne lille hendelsen. Ja, ledelsen og tre av operatørene i TINUK ble bedt med til Nissan fabrikken for å se hvilke konsekvenser denne feilen hadde forvoldt der. Tre biler hadde ikke kunnet kjøres av samlebåndet, men måtte transporteres til en lagringsplass i påvente av nye eksosanlegg. De tre bilene var av forskjellige modeller og feilene var spredd over 6 timer i produksjonen. 

Mot en kvalitetsløsning.

Ledelsen i TINUK forsto at de måtte forhindre en gjentagelse av fadesen. De foreslo derfor et kvalitetsfilter - gjennom 100% inspeksjon av ferdige deler. Dette synes ikke japanerne fra Nissan var noen god løsning på problemet. Løsningen innebar jo at produktet totalt ble dyrere å fremstille. De ba derfor ledelsen i TINUK om å finne frem til en måte å eliminere at problemet dukket opp igjen - i mellomtiden fikk de produsere med 100% inspeksjon.

De japanske ekspertene hjalp folkene i TINUK å studere problemet. Efter tre uker hadde folkene i TINUK greid å eliminere problemet. De laget jigger som de spente produktene opp i - slik at det ikke lenger var mulig å feste brakettene feil, ei heller ta feil braketter. Nå var Nissanfolkene fornøyd.

I TINUK hadde man fått en ny forståelse for at kvalitetsproblemer ikke løses ved å legge inn flere kontroller, ei heller holde et apparat for å kunne fikse feil som kan oppstå. Nei, å finne årsakene til feil og eliminere dem er best - og billigst.

Det hører med til historien at bedriften som monterte lydpottene også startet å anvende jigger for å idiotsikre sine montasjer. 

Holdninger ved kvalitetssvikt er avgjørende.

Moralen i historien er at japanerne hos Nissan hadde en annen holdning til begrepet kvalitet, ja, vi kan si at de skjønte seg på kvalitet. De tok kvalitetssvikten alvorlig og søkte de bakenforliggende årsakene, mens vi ofte har en tendens til å bagatellisere kvalitetsproblemer eller ty til mer kontroll for å sikre kvaliteten.

Vi ser nå klart at slik bagatellisering vil påføre oss nye problemer, kostnader og vrak i fremtiden.

Økt kontroll gir økte kostnader i kontrollfunksjonen, vrak som oppdages gir manko på deler i produksjonen og tilhørende materialkostnader eller omarbeidskostnader og problemer i planleggingen. Vrak som ikke oppdages gjennom den økte kontrollen vil gi oss større overraskelser og større kostnader - tenk bare på hva det koster når feil ikke oppdages før kunden skal ta produktet i bruk 

VINN/VINN kvalitet.

Å Studere problemet, finne årsakene og eliminere dem er ikke helt gratis, men gir mindre negative ringvirkninger og er en positiv motiveringsfaktor gjennom at det gir oss en følelse av å få ting til.

Leverandøren og kunden fikk en VINN/VINN situasjon her med ringvirkninger til andre produsenter i nettverket. En VINN/VINN kvalitet ble oppnådd ved at man kvittet seg med selve kvalitetssvikten og de tilhørende kostnadsområdene. Ved å kvitte seg med kvalitetsproblem efter kvalitetsproblem, blir det mindre vrak, omarbeid, manko, leveringsbrist og tidsspill - slik at produkter med høy kvalitet blir billigere og billigere å produsere.