Shigeo Shingo - gjorde mer enn maskinomstillinger

"Den viktigste forutsetningen for at det skal skje forbedringer er - et åpent sinn" 
Shigeo Shingo

Shiego Shingo er blant grunnleggerne av den japanske JIT-filosofien i produksjonsbedrifter og nummer 1 på området hurtige omstillinger av maskiner. Hans SMED (Single Minute Exchange of Die) metode begynner å bli kjent også i Norge, men alt for få har anvendt metoden her til lands. Jeg har møtt Shingo ved to anledninger, i Japan og USA, og hørt ham forelese. Som fan har jeg over et halvt dusin bøker skrevet av Shingo og oversatt til engelsk - fascinerende lesning.

Personen Shigeo Shingo.

Japaneren Shingo ble født i 1909 og utdannet maskiningeniør fra Yamanashi Tekniske Universitet. Etter en eventyrlig karriere innen forskning, Japans management Association og i industribedrifter - ikke minst i Toyota - ble han i 1971 fulltid konsulent, foredragsholder og forfatter. Shingo var aktiv med i sin konsulent- og forfattervirksomhet til han døde i en alder av nesten 82 år. Shingo’s suksess skyldes ikke minst hans evne til å fremstille et problem gjennom lignelser.

Problemet med en vidundermedisin.

Shingo forteller i sin bok "The sayings of Shiego Shingo" at SMED var som en vidundermedisin. Men han forteller at han alltid tok opp med bedriftslederen følgende: "Medisinen jeg foreskriver for din bedrift er en vidundermedisin og den er meget sterk, men det er ett problem med den".

"Hvilket problem" ville sjefene vite.

"Problemet" forklarte Shingo dem "er at medisinen ikke vil virke med mindre du tar den. Jeg kan fortelle deg alle vidunderlige ting den vil gjøre, men du får ingen suksess med mindre du virkelig gjør det jeg foreskriver. Det er mange mennesker i denne verden som bekymrer seg om at medisinen er både bitter og befengt med bivirkninger - og derfor finner unnskyldninger for å unngå å svelge den. Slik oppførsel vil aldri lede til suksess. Er du klar til å ta din medisin?"

"Selvfølgelig" svarer sjefene alltid.

"Vi vil gjøre et poeng av å ta den".

Hva skal vi betale for emballasjen?

En av Shingo’s kjepphester er at vi er alt for villig til å betale for sløsing hos leverandørene. For å illustrere hvordan sløsing kommer i mange former, som gjør at vi aksepterer den, åpner han gjerne sin bananhistorie. Mens han spiser en banan forteller han:

En gang gikk jeg til en frukthandler og kjøpte bananer for 500 yen. Da jeg kom hjem, slo det meg at jeg bare kunne spise kjernen - og slett ikke skallet. Likevel viste det seg at skinnet var nesten 40 % av vekten av bananene jeg hadde kjøpt. - 1,6 kg. av totalen på 2,6 kg. var spiselig.

Jeg undret meg på hvorfor jeg skulle betale full pris for hele vekten når bare 60 % var spiselig. På samme måte kan vi differensiere mellom to typer arbeid - arbeid som øker verdien = frukten. Arbeid som bare øker kostnadene = bananskallet.

På samme måte som at ingen virkelig motsetter seg å betale for bananskallet, stiller vi heller ikke spørsmålstegn ved det som foregår på vår egen arbeidsplass. Selv når mesteparten av arbeidet bare øker kostnaden og lite går til å øke verdien, er vi fornøyd når folk bare arbeider samvittighetsfullt. Vi har blitt vant til tilstanden og mistet av syne vurderingen om arbeidet som utføres er nødvendig. Vi må sette fokus på det arbeidet vi gjør for å gjenkjenne hva som er frukt og hva som er skall.

Shingo hadde evnen til å belyse en problemstilling, men likevel er vi så blindet av det som skjer i egen bedrift at vi ikke ser skogen for bare trær.

Jeg husker at en i forsamlingen sto opp og hadde et spørsmål til Shingo om hva han syntes om de automatiserte robotene de hadde i amerikanske lagerbygninger til å plukke varer. Shingo svarte: "Amerikanerne vet mye mer om lagerdrift enn vi gjør i Japan, for i Japan har vi få lagerbygninger". Spørsmålstilleren hadde åpenbart ventet skryt for de avanserte datasystemene og robotisering som fantes i hans lagerbygninger, men på sin egen måte hadde Shingo latt det være underforstått at det var en sløsingsprosess som burde elimineres.

Shingo fremhevet konseptet om å synliggjøre sløsingen i bedriften.

Slagord om sløsing.

Shingo fortalte ofte om sine opplevelser fra besøk i amerikanske bedrifter. Jeg synes følgende historie er svært informativ.

Shingo besøkte en bedrift nær Chicago der slagordet "Eliminer sløsingen" var slått opp stort (noe som var svært vanlig å se på bedriftene i USA i 80-årene). Shingo spurte omviseren, sjefen i bedriften, om alle arbeiderne i hans bedrift var idioter. "Hva får deg til å si det?" ville direktøren vite. Shingo pekte på plakatene på veggene. "Men er det ikke bra å bli kvitt sløsingen da?" spurte direktøren. Shingo spurte ham om plakatene var der fordi noen av de ansatte ikke ville kvitte seg med sløsingen om de så den. Videre sa han at det forekom ham naturlig å tro at så snart en visste at noe inneholdt sløsing, så ville vedkommende kvitte seg med det. Det store problemet er at vi ikke legger merke til at noe virkelig er sløsing. Slagordet som burde vært slått opp, sa Shingo, var "Finn sløsingen".

For å komme til bunns i årsakene til sløsingen, kreves det mye praktisering og en begynners nysgjerrighet. En metode er å spørre "hvorfor" igjen og igjen. En annen er å "høre" på en maskin.

Kan en maskin snakke?

Shingo illustrerer hvordan en maskin kan fortelle deg hva du skal gjøre - sann historie.

Shingo ble spurt om å hjelpe fordi en maskin som produserte høytrykkslanger ofte hadde problemer med at stålwiren som var vevet rundt slangen fikk brudd. Hva kan gjøres for å kutte ned på reparasjonstiden? spurte Mr. Sakamoto, sjefen for avdelingen.

Shingo svarte at alt han trengte å gjøre var å hindre stålwiren i å få brudd, hvilket betyr å spørre maskinen hvorfor stålwiren kuttes. Spørre maskinen? Men hva skulle han kunne gjøre? Igjen svarte Shingo på sin oppdragende måte, at maskinen ville snakke naturlig dersom han stilte seg foran maskinen i minst en halv dag og oppmerksomt observerte det som foregikk. Mr. Sakamoto så gjorde, og observerte det som hendte hver gang wiren ble kuttet. Han noterte at det tok 16 wirer, som ble ledet gjennom en kam-formet guide, for å veve stålnettet rundt slangen. To steder gjennom denne kammen hadde stålwiren 90 graders vinkel.

Kammen ble erstattet med strømlinjete spor til å guide wiren - og deretter oppsto det ingen brekkasjer.

Istedenfor å reparere skaden hadde Shingo hjulpet bedriften til å eliminere årsaken.

Shingo har mottatt mange takkebrev og utmerkelser for å ha åpnet øynene våre for det som virkelig foregår - og ledet oss i retning av det som vi egentlig burde arbeide med. Det går på eliminering av sløsing, feil og kostnader, pluss vår innstilling og bruk av tid.

Har du anledning, så les noe skrevet av Shigeo Shingo, det vil gi deg stort utbytte - samme hva du bestiller.