INNFØRING I PRAKTISERING AV JIT-FILOSOFIEN 

Omtale

Just-in-time-filosofien blir svært ofte misforstått, mistolket og tillagt feilaktig innhold og hensikter.

Hva er så JIT egentlig ? Just-in-time er en ny måte å tenke på m.h.t. å lede og styre en bedrift som har gitt ualminnelig store forbedringer innen kundeservice, innkjøp, logistikk, produksjon, bruk av ressurser, trivsel i bedriften, konkurranseforhold og økonomisk resultat.

JIT-filosofien ble utviklet i Japan, men anvendes i dag av store og små bedrifter av alle slag i den vestlige verden - også i Norge.

Mål

Gi innsikt i og forståelse av JIT-filosofien, dens "verktøykasse", anvendelsen i forskjellige typer bedrifter/bransjer og vise hvilke forbedringer som byr seg.Gi grunnlag for JIT-start i din bedrift.

Deltakere

Alle som har interesse/ansvar for at det skal skje forbedringer.

Kursinnhold

- JIT-konseptet

- Holdningsendringer

- JIT som konkurransefaktor

- Fundamentene i JIT

- JIT-verktøyene

- JIT-hjulet

- JIT-innkjøp

- JIT-leverandør

- Innføring av JIT i bedriften

- JIT-lederskap/organisering

- Personalmedvirkning

- Opplæring

- Oppskrift for å komme igang

Forkunnskaper

Ingen.