Selskap for Logistikk / Materialadministrasjon, LOGMA, ble stiftet i 1977. Organisasjonen ble etablert av en rekke bedrifter og organisasjoner for å utbre kunnskap om fagområdet, for derigjennom å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet.

Et alminnelig mål når en "tar pulsen" på en bedrift er å vurdere bedriftens totale rentabilitet. Rentabiliteten er som kjent et produkt avhengig av bedriftens resultat og kapitalens omløpshastighet.

I LOGMA arbeides det med å skape forståelse for de økonomiske forholdene og sammenhenger som påvirker totalrentabiliteten, f.eks. områdene innkjøp, transport, lagring, håndtering, materialstyring, produksjon, kapitalbinding i omløpsmidler, utestående fordringer og betalingsbetingelser. LOGMA har skapt et engasjert forum for dette arbeidet.

Informasjon til medlemmer sprer vi gjennom bladet MA - logistikk & ledelse, som kommer ut med 12 nummer pr år, samt gjennnom direkte utsendinger til kontaktpersoner i bedriftene.

LOGMA driver flere medlemsaktiviteter.

Et medlemskap i LOGMA vil gi et verdifullt bidrag til bedriften. Gjennom LOGMA kan en utveksle ideer og erfaringer med andre bedrifter, forskning, utdannelsessentra og offentlige institusjoner.

Besøk LOGMAs egen hjemmeside for nærmere informasjon.