Ridder av Den Gyldne Bukk
Ordenen Den Gyldne Bukk er NIF Oslo avdelings høyeste utmerkelse. Den ble først utdelt i 1908 og dagens statutter er vedtatt i 1925/1934. Ordenen er siden tildelt totalt ca. 60 personer. Oslo avdeling av Norske Sivilingeniørers Forening har i dag over 12000 medlemmer.

Oddvar Eikeri er tildelt ordenen for sin store innsats for avdelingen og dets medlemmer på flere plan – kfr. hans vita. Det viser at han fremdeles er meget aktiv både i aktiviteter mot medlemmene, innehar flere verv i avdelingen og representerer avdelingen utad.

Oslo, 8. desember 1999


 

Siste nytt

10.02.2001 Artikkel: En god idé, men... (JIT-kontakten nr. 1 - 2001)
11.12.2000 Alle JIT-kontaktene for år 2000 finnes på www.logistikk-ledelse.no under artikkelarkivet "Material- og produksjonsstyring".