Oddvar Eikeri

Bedriftsrådgiver  
Sivilingeniør, Dr. ing., PDC  
   
Bærumsveien 375, Gjettum
Postboks 16
1306 Bærum Postterminal

Telefon : 9221 9999
E-post: eikeri@logma.no

 

Skoler, utdanning og erfaring

Studert ved:

Ansatt i:

Deltatt på internationale konferanser og seminarer (ca.60), besøkt industri og næringsliv innen over 20 bransjer i inn og utland.

Faglig bakgrunn

Oddvar Eikeri ,styreformann i PROFO - Produksjonsteknisk Forskningsinstitutt ; som siden 1950 har arbeidet med forskning, bedriftssammenligninger, opplæring, informasjon og veiledning innen produksjon- og servicebedrifter. Typiske arbeidsområder er:

Dr. ing. Oddvar Eikeri, siv. ingeniør (Norge og USA),økonomi og div.spesialstudier innen ledelse og Just-in-time (Norge, England, Japan, USA).

Forelesninger , foredrag, forskning-, konsulentoppdrag og kursvirksomhet innen:

Ledelse, just-in-time filosofien, kvalitet, teamarbeid, bedriftsutvikling, benchmarking, kapitalrasjonalisering / produktivitet, material- og produksjonsstyring, innkjøp, leverandørutvikling, økonomi, aksjer, MA/logistikk, nøkkel-og bransjetall, QFD, innovasjon,
ressursforvaltning, entreprenørskap.

Forelesninger ved bl.a. følgende læresteder i Norge:

Foredrag ved internationale konferanser:

Studiereiser:

Har initiert, planlagt og ledet over 30 studieturer til utlandet for næringslivet innen temaene:

Studiereisene har gått til:

Publikasjoner

Bøker:

Kompendier:

Artikler:

Over 100 i inn- og utland innen temaene Ledelse, Utvikling av den menneskelige ressurs i bedriften, Kvalitet, MA/Logistikk, Benchmarking, Just-in-time og diverse andre temaer.

Redaktør: