TURNER®
ET PRODUKT UTVIKLET I SAMARBEID MELLOM PASIENTER, PLEIERE OG PRONO

Den hyppigste fraværsårsaken blant pleiepersonalet på institusjoner er vond rygg. Selv om ikke all ryggvondt skriver seg fra å snu pasienter - så er det en betydelig faktor. Helsepersonell kan nå spares for mange tunge og skadelige løft.
Klikk her for mer informasjon!

"TURNER" gjør deg mer selvhjulpen, gir trygghet og selvfølelse - ja, et bedre liv"
Det sier de som har prøvd den.

Mer informasjon...